Inclusieve dienstverlening in de publieke sector

Succesvol werken in een cultureel diverse omgeving

In de gezondheidszorg, de kinderopvang, het basisonderwijs, de lokale overheid en elke andere vorm van openbare dienst hebben medewerkers in toenemende mate te maken met groepen mensen met een cultureel diverse achtergrond. Van statushouders met een vluchtelingen achtergrond, hoogopgeleide kennismigranten tot tweede en derde generatie immigranten.

Om iedereen goed van dienst te kunnen zijn is het van cruciaal belang dat medewerkers de vaardigheden ontwikkelen om hiermee succesvol om te gaan. Cultureel gedefinieerde verwachtingen kunnen vaak leiden tot misverstanden en frustratie bij zowel de medewerkers als bij cliënten of patiënten.

Onze trainingen helpen medewerkers de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn in hun specifieke context. Zij leren  om te anticiperen op culturele misverstanden en die te voorkomen. Zo kunnen zij hun multiculturele klant beter tot dienst zijn.

Do you or your team want to:

De omgang verbeteren met mensen uit verschillende culturen?

De culturele achtergronden van jullie doelgroep beter begrijpen?

Begrijpen hoe internationals de Nederlandse cultuur ervaren?

Gelijke kansen voor iedereen creëren?

De communicatie afstemmen op uw diverse doelgroep?

Inclusie verbeteren en onbewuste vooroordelen voorkomen?

Neem contact op

Onze trainingen kunnen we op maat aanbieden. Meer weten? Stuur ons een berichtje via onderstaand formulier: