Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This training is currently closed

Cultuursensitieve Gezondheidszorg

Heeft u het idee dat u patiënten met een andere culturele achtergrond minder goed begrijpt en maakt dit u onzeker in de interactie? Heeft u de behoefte aan meer handvatten om uw cultureel diverse patiëntenpopulatie van dienst te kunnen zijn? 

Kies dan voor de training “Cultuursensitieve zorg in de praktijk”

Voor wie?
De hands-on training van KIT Intercultural Professionals is bedoeld voor professionals in de zorg.

Doel training

De deelnemers verhogen hun intercultureel bewustzijn en krijgen tools om cultuursensitief te werken. Deelnemers trainen de competenties die noodzakelijk zijn voor het werken in een cultureel diverse praktijk.

Wat komt aan de orde?

Culturele programmering

Verschillende communicatiestijlen

Cultuursensitieve competenties en vaardigheden

Verschillende ziektebenaderingen en verklaringsmodellen

Specifieke casuïstiek vanuit de eigen praktijk

 

Resultaten

Inzicht in eigen culturele achtergrond en denkbeelden

Bewustwording van het effect van cultuurverschillen en beperkte taalvaardigheid op zorgrelatie

Praktische tools voor effectieve cultuursensitieve communicatie

Kennis van verschillende internationale gezondheidszorgsystemen

Het kunnen toepassen van vaardigheden in praktijksituaties

Programma:

5 Zoom-sessies

Interactieve online groepssessies van ieder 1,5 uur

5 individuele online modules

Opdrachten en aanvullend materiaal in de online leeromgeving

Module

Module 1: Cultuur & Competences

Module 2: Gezondheidszorgsystemen

Module 3: Communicatie & Casuïstiek

Module 4: In de praktijk

Module 5: Borging (terugkomdag)

Online groepssessies afgewisseld met individuele verdiepingssessies
Deze training bestaat uit 5 interactieve online groepssessies van ieder 1,5 uur. Tussen de sessies door doen de deelnemers opdrachten en bekijken ze aanvullend materiaal in de online leeromgeving. De doorlooptijd van dit gedeelte van de training bedraagt 8 weken. De online groepsbijeenkomsten vinden om de 2 weken plaats.

Trainers:

Gerretsen-Barend

Barend Gerretsen is arts en senior advisor Public Health bij KIT Health en hoofd van het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Hij woonde en werkte in verschillende landen en behaalde een master in Health System Management.

Eva van Ooijen

Eva van Ooijen zelfstandig trainer en contentontwikkelaar. Zij richt zich op nieuwe manieren van (online) informatieoverdracht. Daarnaast focust zij op interculturele trainingen in de gezondheidszorg en onderwijs. Al aan het begin van haar professionele carrière raakte ze gefascineerd door de vraag: hoe leren mensen? Hoe beklijft de leerstof? En op welke manier kan technologie het leerproces bevorderen? Deze jarenlange zoektocht heeft geresulteerd in een breinvriendelijke manier van trainen.

Webinar:

Voordat u zich inschrijft voor deze training kunt u het webinar cultuursensitieve vaardigheden in de zorg terugkijken om meer te weten te komen over dit thema.

In dit webinar, gegeven door Eva van Ooijen, zoomen we in op de noodzaak van cultuursensitieve vaardigheden. Te denken valt hierbij aan het managen van verwachtingen en effectieve communicatie met patiënten. Tot slot bieden we enkele praktische handvatten voor cultuursensitieve zorg in de praktijk.

Inschrijven